036-5370738

Schooltijden / Vakanties

Schooltijden

Tien minuten voor het begin van de school gaan de voor- en achterdeuren open. De groepen 1 t/m 4 hebben een eigen deur in het klaslokaal, die uitkomt op het achterplein. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen binnen via de voordeur. In principe gaan de kinderen zelfstandig de school in. Om 8:30 uur sluiten alle deuren en begint de schooldag.

Voor de kinderen in groep 1/2  en soms ook voor de kinderen in groep 3 ligt er een werkje klaar, waarbij u van harte welkom bent om uw kind hierbij te helpen.

Om 12:30 uur (woensdag) of 14:15 uur stoppen de lessen en gaan de kinderen door dezelfde voor- en achterdeuren naar buiten. Kinderen die naar de opvang gaan, worden overgedragen aan de begeleiding van de opvang.

De kinderen nuttigen hun lunch in de eigen klas bij de eigen leerkracht.

groep 1 en 2 tijden
maandag 08.30 – 14.15
dinsdag 08.30 – 14.15
woensdag vrij
donderdag 08.30 – 14.15
vrijdag 08.30 – 14.15

 

groep 3 t/m 8 tijden
maandag 08.30 – 14.15
dinsdag 08.30 – 14.15
woensdag 08.30 – 12.30
donderdag 08.30 – 14.15
vrijdag 08.30 – 14.15
Lesuren

In acht jaar tijd moet een kind minimaal 7520 uur naar school. In schooljaar 2023-2024 gaan de kinderen in groep 1/2 845 uur naar school en de kinderen in groep 3 t/m 8 997 uur.

Gymnastiek

Op maandag en vrijdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 gymles van een vakdocent. De groepen 1/2 hebben gymles in de speelzaal in school en de groep 3 t/m 8 hebben gymles in de gymzaal naast het schoolplein. De kinderen dragen tijden de gymles gymschoenen, een korte broek en een T-shirt.

Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze 4 jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Hoewel 4-jarige kinderen niet leerplichtig zijn, verwachten we wel dat ze ononderbroken naar school gaan. Zo blijft het kind in het dagelijks ritme en voorkomen we dat er achterstanden ontstaan.

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, verwachten we dat u ons voor aanvang van de lesdag telefonisch op de hoogte brengt. U kunt bellen naar: 036-5370738. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Verlof

De gemeente Almere legt in de brochure ‘Extra en bijzonder verlof: Informatie voor ouders’ uit wat de regels zijn omtrent verlofaanvragen. De brochure kunt u vinden op www.almere.nl. Voor een verlofaanvraag kunt u, indien mogelijk acht weken voor aanvang van de gewenste datum, een formulier ophalen bij de directeur.

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar en te noteren in het administratiesysteem, dat wordt ingelezen door DUO, de instantie die alle data voor het ministerie van Onderwijs verzamelt. Bij een constatering door DUO van ongeoorloofd of te veel verzuim wordt dit maandelijks automatisch doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar informeert bij school en onderzoekt de thuissituatie. Dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim in de volgende  situaties:

  • Verzuim van 16 uur in vier opeenvolgende weken.
  • Signaalverzuim – ongeoorloofde afwezigheid door problemen of problematische achtergrond
  • Luxeverzuim – Dit is ongeoorloofd afwezig zijn:
    • zonder toestemming van het hoofd van de school
    • zonder toestemming van de leerplichtambtenaar
    • voor vakantie buiten de vastgestelde vakanties en studiedagen om, waarbij het eigen belang van de ouders of het kind voorop staat.
  • Beginnend verzuim: Ongeoorloofde afwezigheid door structureel te laat komen, uren of dagdelen afwezig zijn en spijbelen.
Vakanties en vrije dagen in 2023-2024
Studiedag Woensdag 20 september; groep 3 t/m 8 is vrij
Studiedag Vrijdag 20 oktober; groep 1 t/m 8 is vrij
Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Studiedag Donderdag 14 december 2023; groep 1 t/m 8 is vrij
Studiedag Vrijdag 15 december 2023; groep 1 t/m 8 is vrij
Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Studiedag Vrijdag 16 februari 2024; groep 1 t/m 8 is vrij
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasen Vrijdag 29 maart 2024 t/m maandag 1 april 2024
Studiedag Woensdag 10 april 2024; groep 3 t/m 8 is vrij
Meivakantie Maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren Maandag 20 mei 2024  
Studiedag Vrijdag 5 juli 2024; groep 1 t/m 8 is vrij
Zomervakantie Vrijdag 19 juli 2024 (om 12:00 uur begint de zomervakantie) t/m vrijdag 30 augustus 2024