036-5370738

Schooltijden / Vakanties

Schooltijden: Continurooster vanaf 29 augustus 2022

Tien minuten voor het begin van de school gaan de voor- en achterdeuren open. De groepen 1 t/m 4 hebben een eigen deur in het klaslokaal, die uitkomt op het achterplein. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen binnen via de voordeur. In principe gaan de kinderen zelfstandig de school in. Om 8:30 uur sluiten alle deuren en begint de schooldag.

Voor de kinderen in groep 1/2  en soms ook voor de kinderen in groep 3 ligt er een werkje klaar, waarbij u van harte welkom bent om uw kind hierbij te helpen.

Om 12:30 uur (woensdag) of 14:15 uur stoppen de lessen en gaan de kinderen door dezelfde voor- en achterdeuren naar buiten. Kinderen die naar de opvang gaan, worden overgedragen aan de begeleiding van de opvang.

De kinderen nuttigen hun lunch in de eigen klas bij de eigen leerkracht.

groep 1 en 2 tijden
maandag 08.30 – 14.15
dinsdag 08.30 – 14.15
woensdag vrij
donderdag 08.30 – 14.15
vrijdag 08.30 – 14.15

 

groep 3 t/m 8 tijden
maandag 08.30 – 14.15
dinsdag 08.30 – 14.15
woensdag 08.30 – 12.30
donderdag 08.30 – 14.15
vrijdag 08.30 – 14.15
Lesuren

In acht jaar tijd moet een kind minimaal 7520 uur naar school. In schooljaar 2022-2023 gaan de kinderen in groep 1/2 834 uur naar school en de kinderen in groep 3 t/m 8 986 uur.

Gymnastiek

Op maandag en vrijdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 gymles van een vakdocent. De groepen 1/2 hebben gymles in de speelzaal in school en de groep 3 t/m 8 hebben gymles in de gymzaal naast het schoolplein. De kinderen dragen tijden de gymles gymschoenen, een korte broek en een T-shirt.

Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze 4 jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Hoewel 4-jarige kinderen niet leerplichtig zijn, verwachten we wel dat ze ononderbroken naar school gaan. Zo blijft het kind in het dagelijks ritme en voorkomen we dat er achterstanden ontstaan.

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, verwachten we dat u ons voor aanvang van de lesdag telefonisch op de hoogte brengt. U kunt bellen naar: 036-5370738. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Verlof

De gemeente Almere legt in de brochure ‘Extra en bijzonder verlof: Informatie voor ouders’ uit wat de regels zijn omtrent verlofaanvragen. De brochure kunt u vinden op www.almere.nl. Voor een verlofaanvraag kunt u, indien mogelijk acht weken voor aanvang van de gewenste datum, een formulier ophalen bij de directeur.

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar en te noteren in het administratiesysteem, dat wordt ingelezen door DUO, de instantie die alle data voor het ministerie van Onderwijs verzamelt. Bij een constatering door DUO van ongeoorloofd of te veel verzuim wordt dit maandelijks automatisch doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar informeert bij school en onderzoekt de thuissituatie. Dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim in de volgende  situaties:

  • Verzuim van 16 uur in vier opeenvolgende weken.
  • Signaalverzuim – ongeoorloofde afwezigheid door problemen of problematische achtergrond
  • Luxeverzuim – Dit is ongeoorloofd afwezig zijn:
    • zonder toestemming van het hoofd van de school
    • zonder toestemming van de leerplichtambtenaar
    • voor vakantie buiten de vastgestelde vakanties en studiedagen om, waarbij het eigen belang van de ouders of het kind voorop staat.
  • Beginnend verzuim: Ongeoorloofde afwezigheid door structureel te laat komen, uren of dagdelen afwezig zijn en spijbelen.
Vakanties en vrije dagen in 2022-2023
VAN….. TOT EN MET…..
Studiedag  Vrijdag 30 september 2022   
Herfstvakantie Maandag 17 oktober 2022 Vrijdag 21 oktober 2022
Studiedag  Woensdag 16 november 2022   
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 Vrijdag 6 januari 2023
Studiedag  Vrijdag 17 februari 2023  
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari 2023 Vrijdag 3 maart 2023
Studiedag Woensdag 5 april 2023  
Pasen Vrijdag 7 april 2023 Maandag 10 april 2023
Meivakantie Maandag 24 april 2023 Vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023 Vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren Maandag 29 mei 2023
Studiedag Vrijdag 30 juni 2023  
Zomervakantie Maandag 24 juli 2023 Vrijdag 1 september 2023