036-5370738

MR

De Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen ouders en personeel mee over zaken die de school aangaan. Ze behartigen de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Namens het personeel zitten drie leerkrachten in de MR, namens de ouders ook drie. De leerkrachten zijn gekozen door het team, de ouders via een verkiezing door ouders. De zittingsperiode voor de leden is evenals andere afspraken vastgelegd in het MR-statuut. Hebt u vragen en/of opmerkingen voor de MR, mail dan naar mr@kbslettertuin.nl. De vergaderdata staan vermeld in de maandelijkse Infoletter.

Namens het personeel:
Nathalie den Hartog
Petra Bijl
Namens de ouders:
David Stibbe
Gaby van Kuijk