036-5370738

Privacyverklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Middels een brief vragen we u om aan te geven waarvoor KBS De Lettertuin beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven voor welk doel u toestemming geeft. Uw voorkeur wordt opgenomen in het administratiesysteem.

Beeldmateriaal in de Infoletter en nieuwsbrief

Ongeveer eens per maand ontvangt u van de directie een Infoletter om u te informeren over het reilen en zeilen op school. Ook de leerkracht stuurt u met regelmaat een nieuwsbrief om u te informeren hoe het gaat in de groep van uw kind.

Beeldmateriaal op sociale media

Met behulp van sociale media informeren we de buitenwereld over het reilen en zeilen op onze school. Dit wordt ondersteund met beeldmateriaal. Hiermee krijgen (toekomstige) ouders en buurtbewoners een beter beeld van De Lettertuin. 

Beeldmateriaal op de Padlet van de groep van uw kind     

Een Padlet is een online bord. Ouders/verzorgers krijgen van de leerkracht de inloggegevens van de Padlet. U krijgt alleen de inloggegevens van de groep van uw eigen kind. Op de Padlet wordt onder andere huiswerk genoteerd en tips voor thuis. Dit kan ondersteund worden met een filmpje of foto uit de klas. 

Opnames voor leerdoeleinden

Een paar keer per jaar worden opnames gemaakt voor uitsluitend intern gebruik. Een les of instructie wordt gefilmd. Met behulp van deze opnames leren de teamleden van en met elkaar. Dit gebeurt soms onder begeleiding van een coach. Na het bekijken van de opname met (een deel van) het team wordt dit vernietigd. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf ontvangt de namen van de kinderen. Er worden op school foto’s gemaakt per kind en per groep. De groepsfoto’s worden met alle ouders van de kinderen op deze foto gedeeld, zodat ouders foto’s kunnen bestellen. Bestellen is niet verplicht. 

Goed om te weten

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.  Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Als we beeldmateriaal willen laten maken om een les van een stagiaire op te nemen of voor extern onderzoek, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. U kunt, zodat we het verwerkt hebben, zelf in het administratiesysteem Parnassys zien wat u op het formulier heeft aangevinkt.

Op www.skofv.nl kunt u onder publicaties teruglezen wat het beleid in de stichting is ten aanzien van de privacy.

Download hier het AVG formulier.