036-5370738

Groepsdynamisch onderwijs

Groepsdynamisch onderwijs (GDO)

Het begeleiden van kinderen bij hun totale ontwikkeling vinden wij belangrijk. Onze school wil een leefklimaat creëren, waar kinderen naast het leren ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, hun zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren en kennis opdoen van andere culturen en opvattingen. Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van Sociaal Sterke Groep, een van de trajecten van de methode sociaal-emotionele ontwikkeling GDO. Sociaal Sterke Groep bestaat uit twee onderdelen; conflicthantering (het omgaan met ruzies) en socialisering (het voorkomen van ruzies).

Met behulp van GDO:
  • maken we onze leerlingen duidelijk welk gewenst gedrag we van hen verwachten;
  • omschrijven en benoemen we dit gewenste gedrag heel concreet;
  • verankeren we dit gewenste gedrag door gebruik te maken van gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s);
  • activeren we de “leer-kracht” van de groep;
  • handhaven we de afspraken via 100%-regels en sancties;
  • oefenen en bespreken we het gewenste gedrag;
  • reflecteren we de schooldag en is iedere nieuwe dag een kans om het net zo goed of nog beter met elkaar te hebben dan gisteren.
Gouden regels

Groepsdynamisch onderwijs hanteert drie gouden regels:

Ruziemaken gebeurt

Het is niet erg, als een kind maar weet hoe het een ruzie kan oplossen. GDO conflicthantering leert kinderen wat ze moeten en kunnen doen bij het oplossen van een ruzie. GDO socialisering leert kinderen hoe ze prettig met elkaar om kunnen gaan en hoe ze ruzies kunnen voorkomen.

Nieuwe ouders krijgen het informatieboekje “Sociaal Sterke Groep – informatie voor ouders – Prettig omgaan met elkaar” mee naar huis. Hierin staat toegelicht hoe we onder andere werken met een time-in en time-out, groepsthermometer, sociokring, driehoeksgesprek, logboek en oeps-formulier.