Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Samen komen we verder

KBS De Lettertuin Almere Buiten

Op KBS De Lettertuin verzorgen we met de inzet van 20 teamleden onderwijs voor 200 leerlingen in 9 groepen. Dit doen we samen met de ouders en verzorgers van onze leerlingen en met het netwerk van onze school.

Aanmelden

Zoekt u een basisschool voor uw kind? Klik dan hier om uw kind aan te melden!

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen ouders en personeel mee over zaken die de school aangaan. Ze behartigen de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Namens het personeel zitten twee leerkrachten in de MR, namens de ouders ook twee.

Ouderraad

De ouderraad is officieel het bestuur van de Katholieke Oudervereniging van De Lettertuin.

Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging na inschrijving van hun kind op school en betalen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bestaat uit maximaal veertien ouders. Zij worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar wordt gehouden.

Contact met de Lettertuin

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking of heeft u na het lezen vragen over het onderwijs op onze school, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en langs te komen.

Contact opnemen