Onderdeel vanOntwerpers van onderwijs

Ons onderwijs

Op de basisschool leren de kinderen de basisvaardigheden, die nodig zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en het vervolgonderwijs.

Sociaal leren

Met behulp van elementen uit groepsdynamisch onderwijs geven we vorm aan het sociale leren. De school en de groep is een samenleving in het klein. We stellen met elkaar de regels op, die we belangrijk vinden. We reflecteren dagelijks op hoe de dag is verlopen en beginnen iedere dag opnieuw.  We leren rekening te houden met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor een fijne schooltijd.

Cognitief leren

Naast het sociale leren staan de basisvaardigheden en kennis vergaren centraal. In het tempo dat past bij het kind werken we aan de doelen, die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld.

Om de doelen te bereiken maken we gebruik van papieren en digitale middelen en van onze omgeving. We integreren de vakken zoveel mogelijk binnen een thema, zodat het thema echt gaat leven en bijdraagt aan het vergaren van kennis en vaardigheden. 

Over onze school

Contact met de Lettertuin

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking of heeft u na het lezen vragen over het onderwijs op onze school, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en langs te komen.

Contact opnemen