036-5370738

Wie zijn wij?

De Lettertuin
De naam de Lettertuin is bedacht door de eerste directeur. Hij wilde met deze naam het leren (de letters) en de gezellige sfeer op school (de tuin) benadrukken. Dit sluit nauw aan bij onze doelstelling voor het kind: het groeien naar volwassenheid, naar een evenwichtige persoonlijkheid. De waarden en normen die gelden binnen onze katholieke levensbeschouwing vormen daarvoor een goede basis. Elke dag zijn we wel bezig met onze katholieke levensbeschouwing. Minimaal één keer per week besteden we gericht aandacht aan een specifiek onderwerp.
Wij horen bij de stichting SKOFV, voor meer informatie klik hier.
Onze visie
De Lettertuin heeft het uitgangspunt dat ieder mens uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft. We respecteren de eigen, identiteit van ieder kind: ieder kind is uniek. Kinderen moeten op weg worden geholpen naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden van . de katholieke levensbeschouwing, zoals het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het wederzijds respect een belangrijke rol vervullen”.
Onze missie
De Lettertuin is een katholieke school die ernaar streeft om een fijne leef- en werkgemeenschap te zijn voor alle kinderen, medewerkers en ouders. Een school waar onze basisschoolkinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op kennis-, sociaal- emotioneel en motorisch gebied tot zelfstandige individuen met zelfvertrouwen, zelfkennis en die positief sociaal gedrag vertonen.
Onze kernwaarden
  • De school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers; draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling qua niveau, beleving en interesse;
  • De school creëert een “Plezier in leren” staat voorop bij alle activiteiten die wij aanbieden;
  • Het onderwijs sluit zo breed mogelijk aanbod op zowel het cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vlak;
  • Naast het vergroten van kennis, leren wij de leerlingen vaardigheden en strategieën aan;
  • We leren de leerlingen zelfstandigheid, samenwerken, saamhorigheid en respect;
  • Het leren moet een uitdaging zijn voor zowel leerlingen als voor de medewerkers.
Leerlingen
Onze school heeft momenteel zo’n 165 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De groepen zijn zoveel mogelijk homogeen samengesteld. Dit houdt in dat groepen per leerstofjaar zijn ingedeeld. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 1/2 zijn heterogeen samengesteld; deze groepen zijn gecombineerd.
Onderwijs op maat
Allereerst vinden wij het van groot belang dat de kinderen met plezier naar school gaan. De school moet een veilige plaats zijn, waar de kinderen binnen een duidelijke structuur, dus binnen de regels van de school, zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. In ons onderwijs gaan we uit van de ervaringen die de kinderen al hebben opgedaan. Deze ervaringen staan immers het dichtst bij de belevingswereld van de kinderen; ze hebben zelf iets meegemaakt, gevoeld, geproefd, ondergaan. De betrokkenheid bij een dergelijke ervaring is dus optimaal, en dat is een eerste vereiste om kinderen nieuwsgierig en leergierig bij een onderwerp te betrekken.
Vragen of suggesties?
Mocht u, naast de gegeven informatie, nog behoefte hebben aan een verdere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt dan een afspraak maken met de leerkrachten of met de directeur. Hebt u suggesties voor deze website, stuur dan een e-mail naar dir.lettertuin@skofv.nl.