036-5370738

Wie zijn wij?

De Lettertuin
De naam de Lettertuin is bedacht door de eerste directeur. Hij wilde met deze naam het leren (de letters) en de gezellige sfeer op school (de tuin) benadrukken. Dit sluit nauw aan bij onze doelstelling voor het kind: het groeien naar volwassenheid, naar een evenwichtige persoonlijkheid. De waarden en normen die gelden binnen onze katholieke levensbeschouwing vormen daarvoor een goede basis. Elke dag zijn we wel bezig met onze katholieke levensbeschouwing. Minimaal één keer per week besteden we gericht aandacht aan een specifiek onderwerp.


Onze missie
De Lettertuin is een katholieke school die ernaar streeft om een fijne leef- en werkgemeenschap te zijn voor alle kinderen, medewerkers en ouders. Een school waar onze basisschoolkinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op kennis-, sociaal- emotioneel en motorisch gebied tot zelfstandige individuen met zelfvertrouwen, zelfkennis en die positief sociaal gedrag vertonen.


Leerlingen
Onze school heeft momenteel zo’n 210 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De groepen zijn zoveel mogelijk homogeen samengesteld. Dit houdt in dat groepen per leerstofjaar zijn ingedeeld. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 1/2 zijn heterogeen samengesteld; deze groepen zijn gecombineerd.


Onderwijs op maat
Allereerst vinden wij het van groot belang dat de kinderen met plezier naar school gaan. De school moet een veilige plaats zijn, waar de kinderen binnen een duidelijke structuur, dus binnen de regels van de school, zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. In ons onderwijs gaan we uit van de ervaringen die de kinderen al hebben opgedaan. Deze ervaringen staan immers het dichtst bij de belevingswereld van de kinderen; ze hebben zelf iets meegemaakt, gevoeld, geproefd, ondergaan. De betrokkenheid bij een dergelijke ervaring is dus optimaal, en dat is een eerste vereiste om kinderen nieuwsgierig en leergierig bij een onderwerp te betrekken.


Vragen of suggesties?
Mocht u, naast de gegeven informatie, nog behoefte hebben aan een verdere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt dan een afspraak maken met de leerkrachten of met de directeur. Hebt u suggesties voor deze website, stuur dan een e-mail naar dir.lettertuin@skofv.nl.