036-5370738

Team

Directeur    : Mariska Zwart-Toxopeus

Groep 1/2a: Juf Cora

Groep 1/2b: Juf Hanneke en juf Chantal

Groep 3     : Juf Nora en juf Myrthe/juf Mathilene

Groep 4     : Juf Nathalie

Groep 5     : Juf Hélène

Groep 6     : Juf Petra Hoogland en juf Petra Bijl

Groep 7/8 : Juf Petra v.d. Born

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Wim de Bakker

Interne begeleiding: Brigitte Bogers

Remedial teaching: Ellen Martijn

Administratie: Luz Elena Carrero

Peuterspeelzaalleidsters : Özlem en Charissa

Conciërge: Meester Floor