036-5370738

Team

Directie     : Mariska Zwart-Toxopeus

Groep 1-2 : Juf Cora

Groep 1-2 : Juf Hanneke en juf Chantal

Groep 3     : Juf Nora en juf Myrthe

Groep 4     : Juf Nathalie

Groep 5     : Juf Petra H.

Groep 6/7 : Juf Evelien

Groep 8     : Juf Petra B.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Wim de Bakker

Interne begeleiding: José den Dubbelden

Remedial teaching: Ellen Martijn

Administratie: Luz Elena Carrero

Peuterspeelzaalleidsters : Özlem en Vanessa

Conciërge: Meester Floor