Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46
036-5370738

Schooltijden / Vakanties

Schooltijden

Tien minuten voor het begin van de school gaan de voor- en achterdeur open. De ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 zeggen hun kind gedag bij de deur. Voor de kinderen in groep 1/2 ligt er een werkje klaar en bent u van harte welkom om uw kind hierbij te helpen.

Om 8:25 en 8:30 uur en om 13:10 en 13:15 uur luiden we de bel ten teken dat de lessen (bijna) gaan beginnen. Van ouders wordt dan verwacht dat zij afscheid van hun kind(eren) en van de leerkracht nemen.

Om 12.00 en 15.15 uur stoppen de lessen en daarna worden de kinderen door de leerkrachten naar buiten gebracht. Kinderen die naar de opvang gaan, worden overgedragen aan de begeleiding van de opvang.

Tussen de middag gaan kinderen naar huis of naar de tussenschoolse opvang. We werken nauw samen met Happy Kids om de tussenschoolse opvang naadloos te laten aansluiten op de schooldag.

groep 1 en 2 ochtend middag
maandag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag vrij vrij
donderdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

 

groep 3 t/m 8 ochtend middag
maandag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag 08.30 – 12.30
donderdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

 

Lesuren

In acht jaar tijd moet een kind minimaal 7520 uur naar school. Dit betekent voor De Lettertuin, dat de kinderen in groep 1 en 2 minimaal 850 uur en de kinderen in groep 3 t/m 8 minimaal 980 uur per jaar naar school gaan. Dit schooljaar gaan de kinderen in groep 1/2 852,5 uur naar school en de kinderen in groep 3 t/m 8 996,5 uur.

Gymnastiek

Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gymles. Op woensdag geeft een vakdocent les en op vrijdag de eigen groepsleerkracht. De kinderen dragen tijden de gymles gymschoenen, een korte broek en een T-shirt. De groepen 1/2 hebben gymles in de speelzaal in school. De kinderen hebben hiervoor gymschoenen nodig. Via de leerkracht wordt u geïnformeerd over de tijden.

Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze 4 jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Hoewel 4-jarige kinderen niet leerplichtig zijn, verwachten we wel dat ze ononderbroken naar school gaan. Zo blijft het kind in het dagelijks ritme en voorkomen we dat er achterstanden ontstaan.

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, verwachten we dat u ons voor aanvang van de lesdag telefonisch op de hoogte brengt. U kunt bellen naar: 036-5370738. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Verlof

De gemeente Almere legt in de brochure ‘Extra en bijzonder verlof: Informatie voor ouders’ uit wat de regels zijn omtrent verlofaanvragen. De brochure kunt u vinden op www.almere.nl. Voor een verlofaanvraag kunt u, zo mogelijk acht weken voor aanvang van de gewenste datum, een formulier ophalen bij de directeur.

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar en te noteren in het administratiesysteem, dat wordt ingelezen door DUO, de instantie die alle data voor het ministerie van Onderwijs verzamelt. Bij een constatering door DUO van ongeoorloofd of te veel verzuim wordt dit maandelijks automatisch doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar informeert bij school en onderzoekt de thuissituatie. Dit kan leiden tot een proces-verbaal.

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim in de volgende  situaties:

  • Verzuim van 16 uur in vier opeenvolgende weken.
  • Signaalverzuim – ongeoorloofde afwezigheid door problemen of problematische achtergrond
  • Luxeverzuim – Dit is ongeoorloofd afwezig zijn:
    • zonder toestemming van het hoofd van de school
    • zonder toestemming van de leerplichtambtenaar
    • voor vakantie buiten de vastgestelde vakanties en studiedagen om, waarbij het eigen belang van de ouders of het kind voorop staat.
  • Beginnend verzuim: Ongeoorloofde afwezigheid door structureel te laat komen, uren of dagdelen afwezig zijn en spijbelen.

Vakanties en vrije dagen

Jaarlijks stelt de school de vakanties en vrije dagen vast. Hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief en deze kunt u ook terugvinden op de jaarkalender.

Studiedagen 2020 – 2021
woensdag 30 september
woensdag 21 oktober
woensdag 27 januari
woensdag 2 juni
vrijdag 9 juli

 

Vakanties 2020 – 2021
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m  26 februari
Pasen 2 april t/m  5 april
Meivakantie 26 april t/m  7 mei
Hemelvaartsdag 13 mei t/m 14 mei
Pinksteren 24 mei
Zomervakantie 12 juli t/m  20 augustus