036-5370738

Schooltijden / Vakanties

Schooltijden
Tien minuten voor het begin van de school gaan de deuren open. De ouders brengen hun kind tot aan de klassendeur en nemen daar afscheid (vanaf groep 4). Om 8:30 en 13:15 uur luiden we een bel ten teken dat de lessen gaan beginnen. Van ouders wordt dan verwacht dat zij afscheid van hun kind(eren) en van de leerkracht nemen. Om 12.00 en 15.15 uur stoppen de lessen en daarna worden de kinderen door de leerkrachten naar buiten gebracht.

 

groep 1 en 2 ochtend middag
maandag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag vrij vrij
donderdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

 

groep 3 en 4 ochtend middag
maandag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag 08.30 – 12.30
donderdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

 

groep 5 t/m 8 ochtend middag
maandag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag 08.30 – 12.30
donderdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15

 

De kinderen mogen tien minuten voor de aanvang van de lessen binnenkomen. Als kinderen ziek zijn of om andere redenen niet op school kunnen komen wordt er van ouders verwacht dat zij de school daarover inlichten. Elke leerkracht houdt een absentielijst bij.
Indien kinderen zonder bericht om 9.00 uur ’s morgens nog niet op school zijn zal contact worden gezocht met de ouders/verzorgers.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Bij het naar huis gaan brengen de leerkrachten van de groepen 1/2 de kinderen naar de buitendeur. Een kind gaat pas naar huis als wij zeker weten dat er iemand is om het kind op te halen. Haalt iemand anders het kind op dan graag dit even doorgeven aan de groepsleerkracht.
Kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 gaan zelfstandig naar buiten en kunnen daar worden opgewacht door de ouders. Leerkrachten gaan wel mee naar het plein om te kijken of alles goed gaat.

 

Studie- en margedagen
De lestijden van de groepen 1 t/m 4 worden bij elkaar opgeteld en voldoen ruimschoots aan het wettelijk gestelde minimum van 880 uur per jaar. Daar er gemiddeld 920 uur gemaakt wordt is er ruimte voor studiedagen en margedagen. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt een minimum van 1000 uur per jaar. Ook hier voldoen wij ruimschoots aan de norm waardoor we ook de mogelijkheid hebben studiedagen vast te leggen.
Studiedagen 2018 – 2019
vrijdag 19 oktober
dinsdag 22 januari
vrijdag 15 februari
maandag 24 juni
Vakanties 2018 – 2019
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m  22 februari
Pasen 19 april t/m  22 april
Meivakantie 29 april t/m  3 mei
Hemelvaartsdag 30 mei t/m 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 12 juli t/m  25 augustus