036-5370738

OR/OV

De Ouderraad
De Ouderraad is officieel het bestuur van de Katholieke Oudervereniging van De Lettertuin. Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging na inschrijving van hun kind op school en betalen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bestaat uit maximaal veertien ouders. Zij worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering (die eenmaal per jaar wordt gehouden).

Doel
Het voornaamste doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen. Dit uit zich vooral in het meedenken en -helpen bij activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasviering, carnaval, schoolontbijt, schoolvoetbal, schoolreisjes, de kleuterdag en de avondvierdaagse. Tevens wordt de inzameling oud papier door ouderraadsleden georganiseerd. De opbrengsten hiervan komen ten goede van de oudervereniging en zo van de leerlingen. De ouderbijdrage, de bijdrage voor het schoolreisje en de bijdrage voor het kamp worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Ouderbijdrage
Voor dit schooljaar zijn de volgende bijdragen vastgesteld:

– Vrijwillige ouderbijdrage: € 25,00
– Bijdrage schoolreis (groep 1 t/m 7): € 32,50
– Bijdrage kamp (groep 8): € 57,50

De ouderraad staat open voor alle vragen, opmerkingen en stelt uw ideeën erg op prijs. U kunt hen een e-mail sturen of een briefje in de brievenbus in de hal op school doen. Aanspreken op het schoolplein kan natuurlijk ook.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden door één leerkracht bijgewoond.