036-5370738

MR

De Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad praten en beslissen ouders en personeel mee over zaken die de school aangaan. Ze behartigen de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Namens het personeel zitten twee leerkrachten in de MR, namens de ouders ook twee. De leerkrachten zijn gekozen door het team, de ouders via een verkiezing door ouders. De zittingsperiode voor de leden is evenals andere afspraken vastgelegd in het MR-statuut. Hebt u vragen en/of opmerkingen voor de MR, mail dan naar mr@kbslettertuin.nl. De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender.

Namens het personeel:
Cora Dissen (voorzitter)
Nathalie den Hartog

Namens de ouders:
Marjolein den Broeder
Rachel Hannon (secretariaat)