036-5370738

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Elke leerkracht krijgt te maken met kinderen die moeite met de leerstof hebben vinden en extra hulp nodig hebben. Er zijn ook kinderen die juist meer uitdagingen nodig hebben. Om deze leerlingen goed te begeleiden is voldoende kennis en materiaal nodig.

De IB-er helpt de leerkracht te zoeken naar een passend aanbod voor een individuele leerling of de groep. Zij zoekt naar oplossingen en materiaal en steunt de leerkracht in het begeleiden van het kind/de groep en het maken van handelingsplannen. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het handelingsplan. De ouders worden in dit proces betrokken en op de hoogte gehouden door de leerkracht.

Mocht na evaluatie van het handelingsplan blijken dat er onvoldoende resultaat is bereikt, dan wordt in overleg tussen ouders, leerkracht en IB verder gekeken. Het kan zijn dat er dan externe hulp of advies gewenst is. De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties. Wij beschikken over een intern-begeleider op school.