Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46
036-5370738

Klachtenregeling

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de directeur van uw school of een docent. Soms is dat niet genoeg. In dat geval werken wij binnen SKO op iedere school met interne contactpersonen. Dit zijn Brigitte Bogers en Cora Dissen. Zij zijn in eerste instantie een eerste (onafhankelijke) aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en leerlingen binnen onze scholen. De taak van de interne contactpersoon is medewerkers, ouders en leerlingen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen. De interne contactpersoon zal vooral een luisterend oor zijn. Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. Van belang is dat de interne contactpersoon niets met uw informatie mag doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Daarnaast heeft het SKO voor de medewerkers, ouders en leerlingen binnen de school voor de ongewenste omgangsvormen ook de mogelijkheid zich te wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, dit op grond van de klachtenregeling. Onze externe vertrouwenspersoon: mevrouw Wea Dekker. Mevrouw Wea Dekker is niet in dienst van SKO en daarmee is de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid voor de (potentiele) klager geborgd. Mevrouw Wea Dekker kan worden benaderd voor klachten die, naar het oordeel van de (mogelijke) klager, niet of onvoldoende op de school behandeld worden of kunnen worden. Daarnaast kan het gaan om zaken die men niet op een andere manier kan of wil oplossen. Het gaat dus om klachten die de persoonlijke levenssfeer aantasten, bijvoorbeeld klachten over ongewenst gedrag, pesten of agressie.

Mevrouw Wea Dekker kan iemand die een klacht heeft begeleiden, d.w.z. zij kan samen met de klager onderzoeken wat de beste wijze is voor de klager om met zijn of haar klacht om te gaan: de uitkomst zou kunnen zijn op verzoek van de klager bij de klacht te bemiddelen bij het oplossen van de klacht, het bijstaan van de klager bij een gesprek met betrokkenen bij het SKO dan wel het helpen bij de besluitvorming tot het al dan niet indienen van een klacht of eventueel helpen bij het op schrift stellen van een klacht. Om de privacy van mevrouw Wea Dekker te beschermen, wordt haar adres en telefoonnummer hier niet bekend gemaakt. Mevrouw Wea Dekker kan worden benaderd via het emailadres: vertrouwenspersoon@skofv.nl.

Als er verschil van mening is ontstaan tussen medewerkers, leerlingen, ouders en scholen, gelden altijd de volgende afspraken:
Het eerste aanspreekpunt is de medewerker waarmee u van mening verschilt. De beste oplossing is altijd om er samen uit te komen.
Lukt dat niet, dan kunt u het voorleggen aan de directeur van de school, die, na beide partijen te hebben gehoord, zal proberen tot overeenstemming te komen.
Is dat ook niet succesvol, dan is de volgende stap het College van Bestuur van SKO informeren (via secretariaat@skofv.nl).
Ook kunt u overleggen met de interne contactpersonen van uw school.

Bent u van mening dat het verschil van mening niet of onvoldoende op school of door het bestuur wordt behandeld dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw Wea Dekker (vertrouwenspersoon@skofv.nl).

Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie: 0900-1113111.