036-5370738

Klachtenregeling

Klachtenregeling
Zoals elke school heeft ook onze school een klachtenregeling. De SKOFV heeft een uniforme klachtenregeling voor al haar 27 scholen. Deze regeling geldt voor klachten van leerlingen, ouders en leerkrachten en kunnen over onderwijskundige zaken gaan maar ook over zaken als ongewenste omgangsvormen.

 

Als team vinden wij het belangrijk dat als er iets mis is of als zaken verkeerd geregeld worden dan wel als we ons niet aan afspraken houden, u in de gelegenheid bent dit te melden en te bespreken. De juiste plek voor uw klachten is namelijk niet op het schoolplein of “in de wandelgangen” te vinden.

 

Klachtenprocedure
  • Leerlingen en ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over wat er in de groep gebeurt gaan daarmee naar hun eigen leerkracht.
  • Indien u daar niet voldoende gehoor vindt, of als er geen goede oplossing komt, dan kunt u terecht bij de bouwcoördinatoren.
  • Vindt u daar ook niet voldoende gehoor dan kunt u terecht bij de directie.
  • Vindt u dat u door de directie te weinig geholpen bent of er geen goede oplossing is, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van onze school (zie contactpersoon). De contactpersoon zal u dan helpen om tot een werkbare oplossing te komen.
  • Als een zaak niet direct op en door de school opgelost kan worden dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de stichting. Hierin kunnen de contact­personen u begeleiden.

 

Contactpersonen
José den Dubbelden en Cora Dissen
Ouders en kinderen kunnen bij hen terecht met onopgeloste problemen. Zij geven advies over deze zaken en hebben de plicht dit vertrouwelijk op te lossen. Zij kunnen u in vrijwel alle gevallen ondersteunen en adviseren over de juiste personen en instanties.

 

Vertrouwenspersoon bureau VKM
☏ 0320-276211

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

 

Vertrouwensinspecteur voor het onderwijs
☏ 0900-1113111